Gamelan

Home » Gamelan

Alat Musik Gamelan

Alat musik gamelan adalah ensembel musik yang biasa menonjolkan metalofon,…

Alat Musik Kempul

Kempul merupakan salah satu alat musik Gamelan yang dimainkan dengan…

Alat Musik Kenong

Selain alat musik Bonang, instrumen Kenong juga merupakan alat musik…

Alat Musik Demung

Demung merupakan salah satu alat musik Gamelan yang tergolong ke…

Alat Musik Kendhang

Alat musik Gamelan yang pertama adalah Kendhang. Instrumen kendhang yang…